Quantcast

آموزش حسابداری در موسسه دیاکو

آموزش حسابداری در موسسه دیاکو

هدف آموزش و تربیت متخصصان و کارشناسان حسابدارى و حسابرسى است. رشتهٔ حسابدارى را بر حسب مشاغلى که فارغ‌التحصیلان آن در بازار کار عهده‌دار مى‌شوند به سه حوزهٔ حسابدارى عمومى (حسابرسی)، حسابدارى خصوصى و حسابدارى دولتى تقسیم مى‌‌کنند. براى هر یک از حوزه‌ها اطلاعات و معلومات مشابهى مورد نیاز است. فارغ‌التحصیلان دورهٔ کارشناسى رشتهٔ حسابدارى مى‌توانند مشاغلى از قبیل تصدى امور حسابدارى در مؤسسات بازرگانی، بانک‌ها و واحدهاى تولیدى و صنعتی، تصدى امور حسابدارى در مؤسسات دولتى و شهردارى‌ها، اشتغال به حسابرسى را عهده‌دار شده و پس از کسب تجربهٔ کافى در سمت‌هاى مدیریت مالى و حسابرسى انجام وظیفه کنند. امکان ادامهٔ تحصیل تا دورهٔ کارشناسى ارشد در داخل و در مدارج بالاتر در داخل یا خارج از کشور وجود دارد.

تدریس خصوصی حسابداری

 

ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
 
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش ١١/١/١٣٩٥رورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
 
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
 
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
ش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤس
به روز شده در : 1 ماه پیش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسش

٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مشیراز- مؤسش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
ر
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش ورت مکانیزه کرشیراز- مؤسش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشمشیراز- مؤسش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسداری شیراشیراز- مؤسش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
 
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
ز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم رانداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
 
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...

ر
ه شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
ؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
 
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
 
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش
کارآموزی حسابداری (رایگان)
کارآموز حسابداری (رایگان) به چند نفر کارآموز حسابداری خانم جهت همکاری و آموزش حسابداری به طور رایگان نیازمندیم...
, -
تهران , پیمان شعباینی
به روز شده در : 1 روز پیش
٩/١/١٣٩٥
آموزش حسابداری مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه  و انبارداری
دوره های خصوصی مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه و کاربردی حسابداری مالی و صنعتی و مالیاتی و نیز دوره کار مدیریت و حسابداری توسط استاد دانش مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه گاه تهران با سابقه بردی انبارداری تخصصی...
 

به روز شده در : 4 روز پیش
٨/١/١٣٩٥
تدریس خصوصی دروس حسابداری و مالی
تدریس خصوصی کلیه دروس حسابداری و مالی رشته های مدیریت و حسابداری توسط استاد مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه دانشگاه تهران با سابقه تدریس در دروس حسابداری،حسابداری صنعتی،حسابداری شرکت..تهران ,  مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه
به روز شده در : 4 روز پیش
٧/١/١٣٩٥

آموزش نرم افزار حسابداری شایگان سیستم
آموزش نرم افزار حسابداری شایگان سیستم این دوره شامل انجام پروژه ها مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه ی عملی در قالب نرم ا مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه فزار حسابداری شایگان سیستم می‌باشد. این دوره کاملا بصورت ع...
 
تبریز , حسابداران خبره آذربایجان
به روز شده در : 5 روز پیش
٢٦/١٢/١٣٩٤

آموزش نرم افزار حسابداری به صورت کاملا عملی با تضمین مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه استخدام پس از دوره در شیراز
موسسه فاضل برگزار می کند: دوره جامع نرم افزار حسابداری شامل آموزش حساب مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه سط استاد دانشگاه تهران با سابقه 
به روز شده در : 16 روز پیش
٢٢/١٢/١٣٩٤

آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم
دوره چرخه کامل حسابداری به صورت مکانیزه که ش مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه امل پروژه های عملی در قالب سه نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری می‌باشد ... مدیریت و حسابداری توسط استاد دانشگاه تهران با سابقه 
 

به روز شده در : 19 روز پیش
٢٢/١٢/١٣٩٤

تدریس خصوصی دروس حسابداری در تبریز
مرکز حسابداران خبره آذربایجان بی در نظر دارد جهت تربیت نیروی متخصصمالی برای تکمیل نیروی انسانی خود و پروه دلیل تقاضای دانش آموزان و دانشجویان گرامی در جهت تدریس خصوصی دروس حسابداری در چند سال گذشته، برآن شد تا کادر آموزشی خ...
 

به روز شده در : 19 روز پیش
٢٢/١٢/١٣٩٤

آموزش حسابداری بازار کار و امور مالیاتی
شرکت ترازآوران سریر فعال در زمینه مشاوره مالی، حسی در نظر دارد جهت تربیت نیروی متخصصمالی برای تکمیل نیروی انسانی خود و پروابداری و حسابرسی در نظر دارد جهت تربیت نیروی متخصصمالی برای تکمیل نیروی انسانی خود و پروژه های جاری آ...
 

به روز شده در : 20 روز پیش
٢٢/١٢/١٣٩٤

فروش ، خدمات و آموزش نرم افزار حسابداری هلو
نکوحساب : نمایندگی رسمی فروش , خدمات و آموزشی در نظر دارد جهت تربیت نیروی متخصصمالی برای تکمیل نیروی انسانی خود و پرو نرم افزار مالی هلو شماره تماس : 12فعالیت های نکوحساب : 1...
 
تهران ,
به روز شده در : 20 روز پیش
٢٠/١٢/١٣٩٤

آموزش نرم افزار حسابداری-آموزش نرم افزار هی در نظر دارد جهت تربیت نیروی متخصصمالی برای تکمیل نیروی انسانی خود و پرولو-آموزش نرم افزار همکاران سیستم
آموزش نرم افزار حسابداری-آموزش نرم افزار هی در نظر دارد جهت تربیت نیروی متخصصمالی برای تکمیل نیروی انسانی خود و پرولو-آموزش نرم افزار همکاران سیستم دهناد حساب ما این نام را انتخاب کردیم تا به امید پروردگار و با ا...
 

١٩/١٢/١٣٩٤

تدریس حسابداری
آموزش متفاوت حسابداری تدریس وی در نظر دارد جهت تربیت نیروی متخصصمالی برای تکمیل نیروی انسانی خود و پرویژه کنکور تدریس خصوصی کلیه دروس حسابداری در کلیه مقاطع تدریس دروس اصول 1 و 2 (حسابداری مقدماتی...
 

به روز شده در : 22 روز پیش
ی در نظر دارد جهت تربیت نیروی متخصصمالی برای تکمیل نیروی انسانی خود و پرو١٥/١٢/١٣٩٤

متدی جدید در آموزش حسابداری
در این روش شما با روشی روبه رو می شوید هرگز در دوره های آموزشی دیگر با آن مواجه نبوده ایدو میتوانید با مبلغی اندک برای پیشرفت کاری خود سرمایه گذاری کن...
 

 
آموزش حسابداری کاربردی در تبریز
مرکز حسابداران خبره با همکاری آکادمی انگلستان برگزار می کند: - آموزش حسابداری کاربردی ویژه بازار کار از پایه تا تنظیم اظهارنامه ما...
ی در نظر دارد جهت تربیت نیروی متخصصمالی برای تکمیل نیروی انسانی خود و پرو

١٢/١٢/١٣٩٤

آموزش نرم افزار حسابداری شایگان سیستم
« دوره آموزش نرم افزار حسابداری شایگان سیستم » این دوره شامل انجام پروژه های عملی در قالب نرم افزار حسابداری شایگان سیستم می‌باشد. این دوره کاملا...
 

١٢/١٢/١٣٩٤
آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم
آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم دوره چرخه کامل حسابداری به صورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرد...
 

١١/١٢/١٣٩٤
آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم
دوره چرخه کامل حسابداری به ورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
 
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش صورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیرورت مکانیزه که شامل پروژه های عملی در قالب چهار نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت، خرید و فروش، انبار و خزانه داری، حقوق ...
 
به روز شده در : 1 ماه پیش
٩/١٢/١٣٩٤
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
 
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش از- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و
دپارتمان مدیریت و حسابداری شیراز- مؤسسه چشم انداز هزاره سوم شیراز ارائه خدمات تخصصی آموزش حسابداری و حسابرسی دپارتمان علوم مالی و مدیریت- ب...
 
به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش
٨/١٢/١٣٩٤

تدریس خصوصی دروس حسابداری پیام نور وارشد حسابداری
اصول حسابداری 1و2و3 حسابداری میانه 1و2 حسابداری صنعتی 1و2و3 حسابداری پیشرفته 1و2 مدیریت مالی 1و2 حسابداری مالیاتی مباحث ...
 

٢/١٢/١٣٩٤

آموزش حسابداری ویژه بازار(معرفی به کار)
مجتمع فنی هدف پویان آموزش حسابداری ویژه بازار: معرفی به کار دانشجویان ، فارق التحصیلان ، حسابداران و علاقه من...
 تدریس خصوصی وعمومی حسابداری
تدریس دروس حسابداری شامل اصول(1.2.3)مالی(1.2) صنعتی(1.2.3) پیشرفته(1.2) حقوق و دستمزد-پیمانکاری نرم افزارهای مالی شامل(هلو.رافع.مهران.همکاران سیستم.بر...

 

1 نظر

  1. رادیاتور پنلیرادیاتور پنلی:

    کسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکور


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />