Quantcast

وظایف حسابدار چیست ؟

وظایف حسابدار چیست ؟


شرح وظایف حسابدار مالی/Financial Accountant Duties Description

1- دریافت برنامه‌ها و دستور کار از مدیر مربوطه جهت مشخص نمودن امور محوله و تعیین اولویتها در انجام وظایف جاری

2- برنامه ریزی، تقسیم کار و ایجاد هماهنگی در قسمت مربوط و سرپرستی امور مختلف حسابداری دریافت و پرداخت، حقوق و دستمزد، پروژه ها و پیمانها و حسابداری مالی

3- کنترل وامضای دستور پرداخت‌های شرکت و مدارک مربوط به دریافت و پرداخت(باقی کلام در ادامه مطلب)

شرح وظایف حسابدار مالی/Financial Accountant Duties Description

1- دریافت برنامه‌ها و دستور کار از مدیر مربوطه جهت مشخص نمودن امور محوله و تعیین اولویتها در انجام وظایف جاری

2- برنامه ریزی، تقسیم کار و ایجاد هماهنگی در قسمت مربوط و سرپرستی امور مختلف حسابداری دریافت و پرداخت، حقوق و دستمزد، پروژه ها و پیمانها و حسابداری مالی

3- کنترل وامضای دستور پرداخت‌های شرکت و مدارک مربوط به دریافت و پرداخت

4- راهنمایی کارکنان مادون آنها جهت تشخیص ماهیت حسابها، سرفصل حساب‌ها و ثبت اسناد در دفاتر قانونی و دفاتر یا کارت‌های معین طبق دستورالعملها و روشهای تعیین شده

5-  نظارت بر صدور، رسیدگی وتائید کلیه اسناد مالی جهت ثبت در دفاتر قانونی شرکت

6- همکاری و مشارکت و نظارت بر اجرای سیستم‌های مالی تدوین شده در بخشهای مختلف تحت سرپرستی طبق دستورالعمل ضوابط تعیین شده

7- نظارت مستمر بر نحوه انجام عملیات مالی و رفع مشکلات احتمالی و آموزش کارکنان مادون جهت افزایش سطح مهارتها و کارآئی آنان

8- نظارت کامل بر صدور چک از حسابهای بانکی شرکت بر اساس اسناد ومدارک مربوط و طبق ضوابط و مقررات شرکت و ارائه جهت امضای های مجاز

9- اخذ گزارشات و مدارک مالی از کارشناسان حسابداری و سایر واحد های ذیربط و انتقال آنها به دفاتر قانونی

10-رسیدگی به موجودی حسابهای شرکت نزد بانکهای مختلف و ایجاد توازن در موجودی حسابها

11-مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم گزارشات مالی و پاسخ اطلاعات مالی خواسته شده توسط مراجع قانونی طبق دستورالعمل و ضوابط تعیین شده

12-تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی وارائه آن به ممیزین مالیاتی یا حسابرسان مالیاتی پس از تائید مدیر امور مالی

13-نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی از دفتر کل بمنظور کنترل حسابها

14-نظارت و همکاری در تهیه صورتهای مالی و پیوستهای همراه آن

15-رسیدگی به تنخواه گردانها و تامین آنها طبق ضوابط و مقررات شرکت

16-رسیدگی و نظارت د رتهیه بهای تمام شده وخدمات شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی

17-کنترل تفکیک هزینه ها براساس مراکز مسئولیت ( مراکز هزینه ، درآمد و سرمایه گذاری ) و مراحل مختلف ارائه خدمات

18-محاسبه و تعیین ارزش انواع خدمات شرکت براساس قیمتهای تمام شده و استانداردهای تعیین شده

19-نظارت بر تهیه و تنظیم جداول مربوط به تسهیم هزینه های سربار و تخصیص آنها به انواع خدمات و فعالیتهای شرکت

20-جمع آوری و کنترل و رسیدگی بر دریافت اطلاعات و اسناد و مدارک لازم از واحد های مختلف شرکت جهت انجام عملیات هزینه یابی و حسابداری قیمت تمام شده

21-نظارت و کنترل بر عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل هزینه ها از نظر مقایشه با استانداردها و پیش بینی ها و تفسیر عمل افزایش یا کاهش و بررسی و تائید گزارشهای تحلیلی تهیه شده در این زمینه و ارائه به مسئول مافوق

22-نظارت برتنظیم اسناد قیمت تمام شده درپایان دروه های تعیین شده

23-نظارت بر تهیه و تنظیم لیست های حقوق و دستمزد و کنترل و تائید و ارسال آنها به قسمت های ذیربط

24-رسیدگی و نظارت بر تهیه بودجه در مورد پیش بینی درآمدها و هزینه ها و تنظیم بودجه سال آینده شرکت

25-همکاری باحسابرسان وارائه اطلاعات و اسناد مورد نیاز به آنها برحسب دستور مدیر مربوطه

26-رسیدگی و کنترل بر تهیه و تنظیم دفاتر قانونی وتائید آنها

27-کنترل و رسیدگی منظم به حسابهای دریافتی و پرداختی و پیگیریهای لازم و بموقع بمنظور وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت

28-کنترل و رسیدگی بر حفظ و نگهداری اوراق بهادار و اسناد تعهد آور از قبیل چکها ، وجه نقد ، سفته و قراردادهای مالی در صندوق شرکت

29-کنترل و نگهداری حسابهای وام شرکت بطور علی الاطلاق و محاسبه آن هنگام پرداخت حقوق

30-نظارت بر بایگانی کلیه اسناد و مدارک مالی در پروند های مربوطه طبق روشهای تعیین شده

31-شرکت در جلسات مسئولین امورمالی بمنظور بحث و تبادل نظر در مورد مسائل موجود و ایحاد هماهنگی لازم

32-حضور و غیاب کارکنان و انجام امورپرسنلی آنان با هماهنگی مدیر مربوطه از قبیل موافقت با مرخصی ، ارزیابی عملکرد ، تعیین شایستگی ، درخواست ترفیع و تشویق یا تنبیه

33-پیشنهاد اضافه کاری و غیره طبق دستورالعملها و ضوابط تعیین شده با هماهنگی مدیر مربوطه

34-تماس ، مکاتبه با مراجع برون شرکت در ارتباط با امور مربوط به حسابداری در حدود اختیارات تفویض شده و با هماهنگی مدیر مربوطه

35-رعایت نظم و اجرای اصول و مقررات حفاظتی وایمنی و دستورالعملهای داخلی شرکت

36-انجام سایر امور محوله که برحسب دستور و تشخیص مدیریت مربوطه احاله می گردد

 همیشه با شما هستیم.

موسسه حسابداری حسابرسی دیاکو

تلفن تماس 88202742   88202743    09127947596 عامری

آدرس : نهران - میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آفرین

از ساعت 8 صبح تا 8 شب در دسترس شماست.

با ما حرفه ای باشید...

 هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />