Quantcast

منابع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

منابع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 

 

الف- حسابداری مالی :

- حسابداری میانه 1(صورتهای مالی اساسی) - جلد اول – دکتر موسی بزرگ اصل- نشریه شماره  175

- حسابداری میانه 1- دکتر مهدی مشکی- انتشارات دانشگاه پیام نور( به استثنای فصول 2 و 3 )

- حسابداری میانه 2- دکتر مهدی مشکی- انتشارات دانشگاه پیام نور

- حسابداری پیشرفته 1 و 2 – دکتر حسن همتی

- مباحث جاری حسابداری – دکتر حسن همتی – به استثنای فصول مربوط به حسابداری پیمانکاری

- راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9 – حسابداری پیمان های بلند مدت – نشریه 185

- راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 8 – حسابداری مواد و کالا- نشریه 179

- راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16 – حسابداری تسعیر ارز- نشریه 176

- راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 22 – گزارش های میان دوره ای - نشریه 184

- استاندارد های حسابداری – سازمان حسابرسی.

- مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابداری مالی- جمشید اسکندری

 

ب- حسابداری صنعتی:

 

- حسابداری صنعتی 1:

                      حسابداری صنعتی- جلد 1. دکتر محمد قثیم عثمانی–علی قاسم زاده – انتشارات ترمه

                      حسابداری صنعتی – جلد 1- عزیز عالی ور – سازمان حسابرسی

 

- حسابداری صنعتی 2 :

                      حسابداری صنعتی – جلد 2- عزیز عالی ور(سازمان حسابرسی)

                      حسابداری صنعتی 2 – رضا درگاهی

                      حسابداری صنعتی – جلد 2 – دانشگاه پیام نور

 

- حسابداری صنعتی 3 :

                      حسابداری صنعتی 3 – رضا درگاهی

                      حسابداری صنعتی - جلد 3 – جمشید اسکندری

 

- مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی - جمشید اسکندری

 

ج- حسابرسی :

                       حسابرسی – عباس وفادار– فاطمه دادبه- انتشارات کیومرث

                       استانداردهای حسابرسی – سازمان حسابرسی

                       پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی - دکتر کیهان مهام- چاپ دوم- انتشارات جامعه حسابداران رسمی     

                       حسابرسی 1و2 - دکتر خواجوی - انتشارات ترمه 

 

د- ریاضی و آمار:

 

  - ریاضیات در مدیریت و حسابداری – امید محمودیان

  - تست های ریاضی کارشناسی ارشد – هادی رنجبران

  - آمار و کاربرد آن در مدیریت – جلد 1و2 – دکتر عادل اذر

 

ه- زبان تخصصی:

 

-          زبان تخصصی حسابداری – تالیف دکتر داود اقوامی

-          زبان تخصصی حسابداری – تالیف دکتر ایرج نوروش – دکتر بیتا مشایخی

-          زبان تخصصی حسابداری – تالیف عبدالرضا تالانه – انتشارات کیومرث

-          مجموعه سئوالات طبق بندی شده زیان تخصصی- سعید باقر زاده – انتشاران نگاه دانش

 

کتاب تست :

 

     ـ کتاب تست کارشناسی ارشد رشته حسابداری ـ پردازش- تالیف دکتر مدرس  یا :

     - مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای کارشناسی ارشد حسابداری - دکتر نوروش

     توجه:

     1- با توجه به اصلاحات انجام شده در برخی از استانداردها، توصیه می شود تست های مربوط به

     حسابداری مالی از سال 1384 به بعد مطالعه شود.

     2- با توجه به اینکه برخی از سئوالات مربوط به بخش حسابداری مالی، مربوط به مباحث حسابداری

        دولـتی می باشد، لـذا مرور بـخشی از مـباحث مزبور از جمله مـبانی شناسایی درآمـدها و هـزینه و

        عمـلیات حسابداری حسـا ب های مستقل ضروری است. بـرای این بخش پیشنهـاد می شود از کتاب

        حسابداری و کنترل های مالی دولتی» دکتر جعفر باباجانی استفاده شود.

ارشد.ppt View Download

سرفصلهایارائهشدهآمادگیارشد.pdf View Download

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />