Quantcast

خدمات موسسه

خدمات موسسه

خدمات

رئوس فعالیت‏ها و خدمات مؤسسه
۱) حسابرسی صورتهای مالی
۲) حسابرسی مالیاتی
۳) حسابرسی داخلی
۴) حسابرسی عملیاتی
۵) حسابرسی ویژه
۶) بررسی سیستم‏های حسابداری، کنترل داخلی و کشف نقاط ضعف و ارایه پیشنهادات سازنده
۷) تأمین نیروهای مورد نیاز در قسمت حسابداری در رده‏های مختلف و نگهداری حساب‏ها
۸) انجام امور حسابداری شرکت‏ها بصورت پیمانکاری، تهیه و ارایه گزارشات و صورتهای مالی
۹) طراحی و استقرار سیستم های مالی، صنعتی، بازرگانی و اداری
۱۰) ارایه و استقرار نرم افزار های مالی، صنعتی، اداری و بازرگانی منطبق با فعالیت شرکت
۱۱) بررسی وضعیت شرکت نسبت به استفاده بهینه از منابع موجود و ارایه پیشنهادات سازنده در افزایش اثر بخشی، کارایی و صرفه اقتصادی
۱۲) بهینه سازی ساختار مالی و تشکیلاتی
۱۳) ارزیابی سهام و تهیه گزارشات مربوط به افزایش سرمایه و طرحهای توجیهی
۱۴) اصلاح حساب
۱۵) مشاوره مالی و مالیاتی
۱۶) برگزاری دوره‏های آموزشی در سطوح مقدماتی، میانی و پیشرفته حسابداری و حسابرسی

مزایای استفاده از حسابرسی صورتهای مالی
 اعتبار بخشی به حسابها و صورتهای مالی شرکت نزد سازمان ها و شرکتها
 اطمینان خاطر شرکاء وسهامداران نسبت به صحت و سقم حسابها و عملیات شرکت
 پیشگیری از اشتباهات احتمالی در ثبت و ضبط عملیات
 وجود ابزار کنترلی بر نحوه عملکرد عملیات شرکت
 تعیین مهلیات عملکرد شرکت توسط حسابرس صورتهای مالی به جای ممیزین مالیاتی در صورت تقاضای شرکت.

مزایای استفاده از حسابرسی مالیاتی
با توجه به انجام حسابرسی صورتهای مالی و شناخت از حساب‏ها و عملکرد شرکت، تعیین درآمد مشمول مالیات برای حسابرس مالیاتی به راحتی امکان‏پذیر می‏باشد.
 مالیات تشخیص داده شده توسط حسابرس مالیاتی طبق مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیات‏های مستقیم مورد قبول سازمان امور مالیاتی می‏باشد.
 حسابرس مالیاتی در تشخیص مالیات شرکت به صورت عملی (منطبق با مفاد مواد قانون مالیات‏های مستقیم) عمل می‏نماید.
 حسابرس مالیاتی خدمات مشاوره مالیاتی در ارتباط با استفاده از معافیت‏ها را به شرکت منتقل می‏نماید.
 مقایسه گزارشات حسابرسی مالیاتی، افزایش علاقه شرکت‏ها به استفاده از تخصص حسابرسان در تعیین مالیات شرکت، خود مزیتی در استفاده از خدمات حسابرسان می‏باشد.

مزایای طراحی و استقرار کنترلهای داخلی
باتوجه به انجام حسابرسی صورتهای مالی و شناخت از حساب‏ها و عملکرد شرکت تعیین درآمد مشمول مالیات برای حسابرس مالیاتی به راحتی امکان پذیر می‏باشد.
 مالیات تشخیصص داده شده توسط حسابرس مالیاتی طبق مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیات‏های مستقیم مورد قبول سازمان امور مالیاتی می‏باشد.
 حسابرس مالیاتی در تشخیص مالیات شرکت به صورت علمی (منطبق با مفاد قانون مالیاتها) عمل می‏نماید.
 حسابرس مالیاتی خدمات مشاوره مالیاتی در ارتباط با استفاده از معافیت‎ها را به شرکت منتقل می‏نماید.
 مقایسه گزارشات حسابرسی مالیاتی، افزایش علاقه شرکت ها با استفاده از تخصص حسابرسان در تعیین مالیات شرکت خود مزیتی در استفاده از خدمات حسابرسان می‏ باشد.

با توجه به رشد و گسترش شرکت و پیچیده شدن فعالیتها امکان نظارت به تمام فعالیتها از مدیر یه صاحب کار سلب می‏گردد و در این شرایط نیاز به استقرارکنترلهای داخلی مناسب و کار آمد ضروری می باشد تا بدین طریق مدیریت با دریافت گزارشات از نتایج عملیات و فعالیتها مطلع گردد و با انجم اقدامات لازم در جهت بهبود اثر بخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فعالیتهای سازمان گام بردارد.

از جمله مزایای استقرار کنترلهای داخلی به شرح ذیل می باشد:
 مدیریت را از در انجام دادن مسؤلیتها و وظایف خود را از طریق تقویت کنترلها یاری مینماید.
 نقش باز دارنده در برابر سؤء استتفاده کننده گان احتمالی را ایجاد مینماید.
 کنترلها در جهت یشگیری یا آشکار کردن اشتباه و تقلب بهبود میبخشد.
 با شناسایی موارد اتلاف منابع وعدم کارایی سبب صرفه جویی می گردد.
 ارزیابی و گزارش کفایت سیستم کنترل داخلی را با صرف هزینه معقول انجام می دهد.
 به سولاتی از قبیل آیا خط مشی ها و رویه های مصوب رعایت می شود؟
 آیا از اموال به درستی حفاظت می گردد؟
 آیا میتوان کالا یا خدمات را ارزانتر، سریعتر و مؤثرتر ارایه کرد؟
 آیا کلیه واحدها و بخش ها مطلوب بوده است؟پاسخ میدهد

مزایای استقرار سیستم کاملأ مدرن حسابداری مالی
با توجه به بالا بودن حجم معاملات و فعالیت شرکتها و نیاز مدیران به اطلاعات بروز در خصوص میزان داراییهاو مطالبات، بدهیها، فروش و هزینه های شرکت، استقرار یک سیستم حسابداری مناسب بمنظور پاسخگویی به موارد یاد شده ضروری می باشد. عدم وجود سیستم حسابداری مناسب نه تنها موجب تضعیف کیفیت تصمیم گیریهای مدیران در خصوص مشتریان و منابع تأمین مواد و کالا گردیده بلمه این امر در رفتار افراد مزبور با شرکت تأثیر گذار می باشد. لذا با توجه به نیاز روز افزون شرکتها به حدمات حسابداری، تخصص این موسسه به همراه نرم افزارهای موجودف شرکت را در موارد زیل یاری می نماید:
 ثبت، تلخیص و طبقه بندی اسناد ومدارک روزانه شرکت و انعکاس آنها در دفاتر
 ارایه اطلاعاتی از قبیل ریز داراییها، بدهیها، درامدها و هزینه ها و تراز آزمایشی در تاریخهای معین
 ارایه گزارشات مقداری و ریالی در مورد فروش و خدمات ارایه شده، موجودیهای انبارو تولید جهت اخذ تصمیمات مورد نیاز مدیریت
 آسودگی خاطر مدیریت شرکت در جهت پاسخگویی به مشتریان و مبابع تأمین مواد و کالا در خصوص مانده بدهی و طلب آنها

مزایای استقرار مدون حسابداری صنعتی
با توجه به نوسانات اقتصادی و وجود شرکتهای رقیب در بازارهای داخلی و خارجی و با عنایت به عدم امکان افزایش نرخهای فروش تحت این شرایط بنگاههای اقتصادی جهت ادامه حیات خود نیازمن یک سیستم قوی و مناسب هزینه یابی به منظور مدیریت اثر بخش بر هزینه ها و بهای تمام شده محصولات و خدمات قابل ارایه وحفظ و ارتقاء حاشیه سود شرکت می باشند که استقرارواحدی جهت بررسی و کنترل بهای تمام شده و هزینه که با نام حسابداری مدیریت شناخته می شود این امر تحقق یافته و خدمات قابل ارایه این واحد به شرح زیل می باشد:
طراحی واستقرار سیستم مکانیزه مدون جهت محاسبه بهای تمام شده انواع محصولات و خدمات شرکت باعث افزایش سرعت و دقت در محاسبات و کاهش نیروی انسانی ناکار آمد مگردد.
در صورت استقرار واحد حسابداری مدیریت نیاز مدیران به در یافت گزارشات مربوط به انواع محصولات و خدمات شرکت که منجربه سود یا زیان می شود مرتفع گردیده و در نتیجه مدیریت با اعمال سیاستها و تصمیم گیریهای به موقع از بروز زیانهای احتمالی شرکت جلوگیری خواهد نمود.
حسابداری صنعتی ظرفیتهای بلااستفاده از منابع موجود در شرکت راشناسایی و آثار عدم استفاده مطلوب از منابع مذکور را به صورت ریالی تفکیک مراکز تولیدی و خدماتی در اختیار مدیریت شرکت قرار می دهد.
حسابداری مدیریت با شناسایی مراکز پر هزینه در بهای تمام شده محصولات و ارایه راهکارهای مناسب مدیریت در جهت تصمیم گیریهای بهینه و در نتیجه افزایش سود آوری شرکت یاری می نماید.
حسابداری مدیریت گزارشات مربوط به انحرافات فروش، هزینه ها، سود ناویژه و مقایسه روند موارد مزبور را به مدیریت اعلام میدارد.
حسابداری مدیریت با ارایه اطلاعاتی از قبیل درصد سود ناویژه به فروش، نرخ استاندارد دستمزد وسربار و میزان موجودیهای مواد و کالا در ابتدا و پایان سال در تهیه و تدوین بودجه ای مناسب و کار آمد نقش اساسی دارد.
بعنوان یک بخش کنترلی مجزا گزارشات مربوط به میزان تولید، فروش، ضایعات و توقفات تولید و عوامل و دلایل آن را بررسی و به مدیریت شرکت گزارش می دهد.

 

موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو

تلفن :86025934-021

همراه :09127947596 عامری

آدرس : خیابان شریعتی خیابان ملک پلاک 39

ایمیل : diakoacc@gmail.com

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید. اگر قبلا در سایت عضو شده اید، برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

1 نظر

  1. What do eccentric heel drops do?What do eccentric heel drops do?:

    I want to to thank you for this very good read!! I certainly loved every bit of it. I've got you book-marked to look at new stuff you post…


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />