آموزش ویدئویی رایگان نحوه تکمیل اظهارنامه عملکرد مالیات

 آموزش تصویری » اظهارنامه عملکرد

[UNTITLED] مهلت تا ۳۱ تیرماه  به نام خدا و سلام سازمان امور مالیاتی در حرکتی خیلی جالب اقدام به ساخت ویدئو آموزشی اظهارنامه عملکرد نموده است که شامل معرفی بخشها و صفحات این اظهارنامه می باشد. همچنین این ویدئو برای افراد نوپا که هنوز یکبار هم اظهارنامه ...