دریافت مالیات بر ارزش افزوده از طلافروشان

 موضوعات ارزش افزوده » مالیات ارزش افزوده و طلافروشان

  رئیس انجمن تولید کنندگان طلا، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از این صنف را بر اساس کسر خرید مواد اولیه از قیمت تمام شده محصول را خواستار شد.