دریافت مالیات ارزش افزوده در اغذیه فروشی ها و فست فودها، تخلف است.

 موضوعات ارزش افزوده » ارزش افزوده در اغذیه فروشی ها

رئیس بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دریافت مالیات ارزش افزوده در اغذیه فروشی ها و فست فودها، تخلف است چون هنوز مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند.