روش اخذ مجدد کد رهگیری مفقود شده ؟

 گزارشات فصلی » اخذ مجدد کد رهگیری

سازمان امور مالیاتی به ابهامات مودیان پاسخ می دهد اگر وارد سایت TAX.GOV.IR شوید بخش پاسخ به سوالات رایج را می بینید که به تازگی توسط سازمان امور مالیاتی راه اندازی شده تا مودیان بتوانند با آسودگی خاطر بیشتری اظهارنامه ها و دیگر تکالیف خود را ارائه کنند...