۹ نکته بسیار مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر

 مطالبی در مورد دفاتر قانونی »  نکات مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر

  [360739928897269 9 نکته بسیار مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر ] نکته  شماره ۱ چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت ۱۰۰% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟ ج – هرگونه ثبت عملیات در د...