دانلود کتاب مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری

 جزوه کتاب نمونه سوال کنکور » کتاب مقدمه بر استاندارد حسابداری

  توضیحات : جهت دستیابی به استاندارد های حسابداری هماهنگ وجود یک مجموعه پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط که بتواند ماهیت ، نحوه عمل و حدود گزارش گری مای را مشخص کنند لازم است. چنین مجموعه ای ، همانند یک قانون پایه در تدوین استاندارد های حسابداری و حل و فص...