IFAC ، فدراسیون بین المللی حسابداران است

 مطالب آموزنده » IFAC ، فدراسیون حسابداران

[PHOTO2222 IFAC ، فدراسیون بین المللی حسابداران است ] به نام خدا و عرض سلام و ادب به همه شما حسابداران و کاربران عزیز ، شاید خیلی از شما دوستان این اسم را شنیده باشید ولی اطلاعات خیلی زیادی از آن نداشته باشید . فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC ،مخفف ...