نرم افزار حسابداری شایگان

 آموزش و دانلود نرم افزار » نرم افزار حسابداری شایگان

زمینه های کاربرد از آنجایی که برخی از امور در مشاغل مختلف بسیار به هم شبیه بوده و جنبه عمومی دارند، نرم افزار های شرکت شایگان به گونه ای پارامتریک طراحی شده است که کاربران می توانند در زمینه های مختلف کاربردی با تنظیمات مناسب از آن استفاده کنند. به طور...