Quantcast
۱۸
مهر
سیستم اطلاعاتی حسابداری

سیستم اطلاعاتی حسابداری

 معلومات حسابداری » دانستنی های مالی

  [سیستم اطلاعاتی حسابداری ] سیستم اطلاعاتی حسابداری اشاره :سیستم اطلاعاتی حسابداری عبارتست از مولفه وعنصری ازسازمان که از طریق پردازش رویدادمالی،اطلاعات هشداردهنده مربوط به ثبت نتایج واطلاعات مبنای تصمیم گیری را در اختیار استفاده کنندگان از اینگونه اط...۱۸
مهر
انواع کنترلهای داخلی مورد استفاده در شرکتها

انواع کنترلهای داخلی مورد استفاده در شرکتها

 معلومات حسابداری » دانستنی های مالی

  [کنترلهای داخلی حسابداری ] کنترلهای داخلی حسابداری   اشاره : کنترل های داخلی در موسسات مختلف به دو بخش عمده کنترل های داخلی و کنترل های داخلی حسابداری تقسیم می شوند.     کنترل های داخلی در موسسات مختلف به دو بخش عمده کنترل های داخلی و کنترل های داخلی...۱۸
مهر
رفتارهای غیر اخلاقی و متقلبانه فرارمالیاتی

رفتارهای غیر اخلاقی و متقلبانه فرارمالیاتی

 معلومات حسابداری » دانستنی های مالی

    [رفتارهای متقلبانه فرارمالیاتی ] رفتارهای متقلبانه فرارمالیاتی روشهای نامعقول و غیر اخلاقی کتمان درآمد و حساب سازی(رفتارهای متقلبانه فرارمالیاتی) این مطلب از کتاب حسابرسی مالیاتی تالیف مرحوم محمدعلی بیگ پور برداشت شده است. آخرین پست سازمانی آن مرحو...۱۸
مهر
اهداف دانش مدیریت مالی چیست؟

اهداف دانش مدیریت مالی چیست؟

 معلومات حسابداری » دانستنی های مالی

  [اهداف مدیریت مالی ] اهداف مدیریت مالی   اشاره : دانش مدیریت مالی بر این فرض قرار دارد که هدف اصلی وشاخص مد نظر مدیریت حداکثر سازی ثروت صاحبان سهام است.این هدف یا ایده ال تنها از طریق مدیریت کارآمد جریان های نقدی کوتاه و بلند مدت شرکت یا موسسه اقتصاد...۱۸
مهر
مدیریت مالی چیست؟

مدیریت مالی چیست؟

 معلومات حسابداری » دانستنی های مالی

[مدیریت مالی چیست؟] مدیریت مالی چیست؟    مدیریت مالی : عبارتست از کاربرد اصول ومفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله. تعریف مدیریت مالی مدیریت مالی عبارتست از کاربرد اصول ومفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله. به بیان ساده می توان گفت مدیریت م...Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />