Quantcast

اتوماسیون اداری

سیستم اداری شرکت به گونه ای باشد که موارد ذیل را شامل شود :

 

1-     چارت تشکیلاتی ، سازمان دهی ، شرح وظایف ، آیین نامه های اداری ، تعیین مسئولیتها و وظایف پرسنل مشخص باشد.

2-     ارائه راهکارها و روشهای اصولی برای توسعه و گسترش فعالیتهای شرکت و افزایش بهره وری روز افزون مانند: چگونگی انعقاد قراردادهای خرید، فروش ،خدمات و سایر موارد با قوانین تجارت ، طوری که ضامن اجرای موضوع قرارداد باشد.

3-     شیوه برخورد با پرسنل شرکت هنگام انعقاد قرارداد استخدام پرسنلی و تهیه فرمهای مخصوص استخدام.

4-     تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و وضعیت مالی شرکت به منظور تصمیم گیریهای مدیریت جهت اهداف شرکت ، افزیش سرمایه گذاری یا کاهش سرمایه گذاری.

5-     دقیق بودن حسابهای اشخاص ،شرکتها و سازمانها جهت تصمیم گیریهای مدیریت جهت شرکت در معاملات تجاری.

6-     وصول به موقع مطالبات و پرداخت به موقع دیون شرکت.

7-     انجام کنترلهای داخلی که این امرپیشگیری از سوء استفاده های احتمالی ، حفاظت از داراییها، صحت اسناد و مدارک ، صورتها و گزارشهای مالی که در نهایت باعث اطمینان مدیریت از رعایت تصمیمات و خط مشی ها در تمام قسمتهای مؤسسه میشود.

این امر باعث به حداقل رسیدن استرس مدیریت مجموعه از وضعیت حسابها میشود، موجب تصمیم گیری صحیح در تعیین اولویتهای کاری و در نهایت ممدیریت شرکت باخاطری آسوده به برنامه ریزی و گسترش دامنه فعالیتها و افزایش بهره وری می اندیشد.

بنابراین همانطورکه ملاحظه فرمودید اکثریت موارد مطرح شده ، مربوط به بخش حسابداری و اداری شرکت می باشد. این امر در صورتی امکان پذیر است که کادر حسابداری و اداری توانایی تعامل و قدرت انجام آنها را داشته باشند در غیر اینصورت نمی توان نتیجه مطلوبی را انتظار داشت. برای ما مایه بسی افتخار خواهد بود که بتوانیم تجربیات گرانقیمت متخصصان خود راکه حاصل سالها تلاش بی شائبه و خدمت صادقانه هست به صورت یکی از روشهای زیر در خدمت آن شرکت محترم قرار دهیم .

موسسه حسابداری حسابرسی دیاکو

تلفن 86025934-021

همراه 09127947596 عامری

 


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />