Quantcast

بازرسی قانونی

بازرس موسسه در پایان هر سال کلیه محاسبات و عملیات مالی موسسه را مورد بررسی قرارداده و گزارش سالیانه خود به مجمع عمومی هیأت امنا را حداکثر تا 10 خرداد سال بعد تسلیم خواهد نمود. بازرس به منظور انجام وظیفه خود حق مراجعه به دفاتر و اوراق مالی موسسه و اخذ توضیح از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را در هر زمان خواهد داشت.


بازرس می تواند برای انجام مأموریت خود در صورت نیاز از خدمات موسسه حسابرسی استفاده نماید مجوز ارجاع کار به موسسه از طرف مجمع عمومی هیأت امنا صادر خواهد بود.

گزارش بازرس قانونی باید به چه صورت باشد؟ برای گزارش حسابرس مستقل فرم مشخصی طبق استانداردهای حسابرسی وجود دارد و حسابرسان مستقل در چارچوب آن استانداردها، گزارش های خود را ارائه می دهند.
    
    ولی برای گزارش های بازرس قانونی فرم مشخصی وجود ندارد. هر بازرس قانونی به سلیقه و میل خود گزارش خود را ارائه می دهد. موارد بسیار متنوعی در گزارش های بازرس قانونی مشاهده می شود و هر بازرس قانونی ادعا می کند که موارد مطرح شده از نظر او در گزارش بازرس قانونی جهت اطلاع سهامداران (صاحبان سرمایه) ضروری و لازم است. حال تا چه حدی این اطلاعات باید به سهامداران داده شود و چه نوع اطلاعاتی باید به آنها داده شود، ظاهرا محدودیتی در قانون تجارت برای آن در نظر گرفته نشده است. قبل از پرداختن به این موضوع که چه مواردی باید در گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالیانه یک شرکت درج شود، به طور خلاصه به مواردی که در قانون تجارت قید شده پرداخته می شود.
    طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت: «بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است، مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند، اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است، به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.»
    قسمتی از مفاد ماده 150 اصلاحیه قانون تجارت به این صورت است: بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون، گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

موسسه حسابداری حسابرسی دیاکو

تلفن 86025934

همراه 09127947596 عامری

 


Addurl.nu
Web Analytics <meta property="og:title" content="موسسه حسابداری و حسابرسی دیاکو"> <meta property="og:description" content="موسسه دیاکو در راستای کمک به شرکتها در جهت تحقق اهداف تشکیل و رسالت خود را تا امروز به نحو مطلوب ادا نموده است و خدمات مالی و حسابداری را با هدف ارتقاء کیفیت خدمات مالی و جلب رضایت مشتریان ارائه می‌کند. "> <meta property="og:site_name" content="Iran StopSpam"> <meta property="og:image" content="http://stopspam.ir/styles/img/ss.png" />